Bild på aikido utövare Aikidon tillhör det fåtal idrotter som är helt tävlingsfria. I stället betonas samarbete och viljan att lära av varandra. Avsaknaden av tävling innebär fler stora fördelar. En påtaglig fördel är att skaderiskerna minskar, en annan är att själva träningsögonblicket blir det viktigaste.

Aikidon skapades i Japan åren efter andra världskriget av Morihei Ueshiba (1883-1969) ur en mängd traditionella kampkonster, såväl obeväpnade tekniker som tekniker med svärd och stav. Dessa är djupt integrerade med varandra. Aikido innehåller inga angreppstekniker.

Aikidon är uppdelad i ett flertal grenar där aikikai är den största. Att aikidon är uppdelad i flera undergrupper beror på att Ueshibas studenter skapat egna skolor med egna tolkningar efter Ueshibas död. Det vi utövar är ki-aikido som till skillnad från aikikai, saknar höga fall och fokuserar mer på ki.