Denna kurs kallar vi för Ekorrarna

I denna kurs kommer barnen, 3 – 4 år, att få göra flera olika övningar som skall stärka deras skelett, muskler, balans och koordination men framför allt skall de ha roligt. Exempel på övningar som kommer att utföras: krypa, klättra över hinder, kullerbyttor, bakåtrullningar mm. Barnen kommer att mötas 10 gånger under terminen.

Självklart är föräldrarna välkomna att sitta med och titta på.

Barnen tränar en gång i veckan:
Lördagar 10.00 - 10.45