Denna grupp kallar vi Pandan:

I denna kurs kommer barnen, 5 – 6 år, att få göra flera olika övningar som skall stärka deras skelett, muskler, balans och koordination men lite svårare än i Ekorren, men framför allt skall de ha roligt. Denna grupp kommer nu att få göra lite Aikidoövningar. Exempel på övningar som kommer att utföras: koordination, Balans, styrkeövningar, framåt och bakåtrullningar mm. Barnen kommer att mötas 10 gånger under terminen.

Självklart är föräldrarna välkomna att sitta med och titta på.

Barnen tränar en gång i veckan:
Lördagar 11.00 - 11.45