Denna grupp kallar vi Aikidokul - Pantern:

Gruppen Aikidokul - Pantern är tänkt fär barn som är 7-9 år. Denna grupp kommer att arbeta med grundträning med inslag av olika lekmoment. Lekmomenten kommer att ha olika syften. Det kan vara koncentration/närvaro, balans, koordination, smidighet, mm.

Barnen kan träna två gånger i veckan:
Onsdagar 18.00 - 19.00
Söndagar 10.00 - 11.00