Denna grupp kallar vi Aikidoteknik - Tigern

Gruppen Aikidoteknik - Tigern är tänkt för barn och ungdomar som är 10-12 år. Denna grupp kommer fortsätta att arbeta med grundträningen. De börjar nu titta mer på de olika tekniker som finns. Lekmomenten kommer att finnas kvar men i minskad omfattning.

Denna grupp kommer fortsätta att arbeta med grundträningen. De börjar nu titta mer på de olika tekniker som finns. Lekmomenten kommer att finnas kvar men i minskad omfattning.

Ungdomarna kan träna tre gånger i veckan:
Måndagar 18.00 - 19.00
Söndagar 11.00 - 12.00