Måndag Tisdag Torsdag Lördag Söndag

Tigern
10 - 12 år
18.00 - 19.00

Draken
13 - 16 år
18.00 - 19.00

Pantern
7 - 9 år
18.00 - 19.00

Ekorrarna
3 - 4 år
10.00 - 10.45

Pantern
7 - 9 år
10.00 - 11.00
Ledarträning
17 år -
19.00 - 20.30
Vuxna
17 år -
19.00 - 20.30
Vuxna
17 år -
19.00 - 20.30
Pandan
5 - 6 år
11.00 - 11.45
Tigern
10 - 12 år
11.00 - 12.00
Draken
13 - 16 år
12.00 - 13.00


Avgifter

Medlemsavgift

Barn, ungdomar & vuxna: (7 år - uppåt)300 kr/år
 

Terminsavgift

Barn & ungdomar: (7-16 år)
1 gång/vecka/termin:550 kr (dag måste bestämas)
2 gånger/vecka/termin:750 kr
 
Vuxna: (17år - uppåt)
1 gång/vecka/termin:750 kr (dag måste bestämmas)
2 gånger/vecka/termin:950 kr
 

Kursavgift

Ekorrarna: (3 - 4 år)450 kr (10 gånger/termin)
Pandan: (5 - 6 år)450 kr (10 gånger/termin)