Denna grupp kallar vi Ledare

Gruppen Ledare är för dem som är tränare och assistenter. Denna grupp diskuterar och tränar på olika moment och frågeställningar, på så sätt säkerställs standarden på träningarna.

Ledarna tränar en gång i veckan:
Måndagar 19.00 - 20.30